Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία μας στεγάζεται σε μία σύγχρονη κτιριακή εγκατάσταση στην Μεταμόρφωση Αττικής, σε έκταση 600 τ.μ. και αποτελείται από:

– 150 τ.μ. τις εγκαταστάσεις offset εκτυπώσεων
– 130 τ.μ. τις εγκαταστάσεις ψηφιακών εκτυπώσεων
– 140 τ.μ. τις εγκαταστάσεις παραγωγής βιβλίων
– 100 τ.μ. τα γραφεία της διοίκησης και τεχνικής υποστήριξης
– 80 τ.μ. τις αποθήκες βοηθητικών υλών