ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Μηχανισμός και τεχνολογία χρήσης πέμπτου χρώματος. Η χρήση του λευκού χρώματος επιτρέπει την εκτύπωση λευκού τόσο σε έγχρωμα χαρτιά όσο και σε διαφάνειες. Επιπλέον η εκτύπωση του διαφανούς (τοπικό UV) επιτρέπει την επιλεκτική ή σε όλη την επιφάνεια επικάλυψη για προστασία ή ειδική χρωματική απόδοση.
PRO C7100
Είναι προϊόν τελευταίας τεχνολογίας της έγχρωμης ψηφιακής εκτύπωσης. Είναι σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο βάσει των νέων τεχνολογιών της RICOH και διαθέτει πολύ σημαντικές λειτουργικές και τεχνολογικές καινοτομίες, που την κάνουν μοναδική στην παγκόσμια αγορά.
Μηχανισμός και τεχνολογία χρήσης πέμπτου χρώματος. Η χρήση του λευκού χρώματος επιτρέπει την εκτύπωση λευκού τόσο σε έγχρωμα χαρτιά όσο και σε διαφάνειες. Επιπλέον η εκτύπωση του διαφανούς (τοπικό UV) επιτρέπει την επιλεκτική ή σε όλη την επιφάνεια επικάλυψη για προστασία ή ειδική χρωματική απόδοση.
Banner Sheet Printing. Εκτύπωση σε φύλλα μήκους μέχρι 70cm. Τροφοδοσία Banner από τον αυτόματο τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας.
Υψηλή ποιότητα εκτύπωσης σε ανάγλυφα και ειδικής υφής έντυπα και υλικά.
Ακριβής, ευθυγραμμισμένη και σταθερή πορεία του χαρτιού κατά την εκτύπωση και των δυο όψεων (simplex, duplex), πράγμα το οποίο εξασφαλίζει την ακριβή και ορθή τοποθέτηση του περιεχόμενου της εκτύπωσης επί του χαρτιού.
Κύλινδρος που αφαιρεί ξυσίματα (scratch marks) και τυχόν αποτυπώματα επί του ιμάντα μεταφοράς οδήγησης ροής (fusing belt), στοιχείο σημαντικό για την εκτύπωση επί παχέων και ανομοιόμορφων εντύπων, (π.χ. φάκελοι, εξώφυλλα, κλπ).

Παραδείγματα Εκτύπωσης Λευκού Χρώματος