ασημοτυπία / χρυσοτυπία

PORTFOLIO // Ασημοτυπία – Χρυσοτυπία

Εκτύπωση επιστολόχαρτων σε ειδικό χαρτί FSC για την εταιρεία SIKA.

Η εκτύπωση του επιστολόχαρτου περιλαμβάνει τη χρήση της ασημοτυπίας στο λογότυπο της εταιρείας.

fisiko-aerio

Εκτύπωση επιστολόχαρτων σε ειδικό χαρτί FSC για την εταιρεία ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.

Η εκτύπωση του επιστολόχαρτου περιλαμβάνει τη χρήση της ασημοτυπίας στο λογότυπο της εταιρείας όπως και αρίθμηση.

axiven-logo