Ερωτηματολόγιο

  Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου:

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

  E-mail Επικοινωνίας:

  Όνομα Λογοτύπου:

  Επεξηγηματικό Λογοτύπου (π.χ. Typografisa - B2B PRINTING APPLICATIONS):

  Περιγραφή Αντικειμένου Εργασιών:

  Ποια χρώματα θεωρείτε ότι αντιπροσωπεύουν το αντικείμενο εργασιών σας και ποια όχι.

  Ποια στοιχεία/αξίες πιστεύετε ότι είναι σημαντικά να αποτυπώνει η εικόνα του λογοτύπου σας;

  Ποια είναι τα δυνατά σημεία της επιχείρισης που την ξεχωρίζουν;

  Ποια θα είναι τα σημεία πώλησης;