ΑΣΗΜΟΤΥΠΙΑ – ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ

ασημοτυπία / χρυσοτυπία PORTFOLIO // Ασημοτυπία - Χρυσοτυπία Εκτύπωση επιστολόχαρτων σε ειδικό χαρτί FSC για την εταιρεία SIKA. Η εκτύπωση του επιστολόχαρτου περιλαμβάνει τη χρήση της ασημοτυπίας στο λογότυπο της εταιρείας. Εκτύπωση επιστολόχαρτων σε ειδικό χαρτί FSC για την εταιρεία ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Η εκτύπωση του επιστολόχαρτου περιλαμβάνει τη χρήση της ασημοτυπίας στο λογότυπο της εταιρείας όπως και αρίθμηση.