Ημερολόγιο Τυπογράφισα 2016

Ημερολόγιο Τυπογράφισα 2015

Σχεδιασμός και εκτύπωση ετήσιου ημερολογίου για την ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Σχεδιασμός και εκτύπωση ετήσιου, εκκλησιαστικού, ξύλινου ημερολογίου